Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : Экономическая литература

Авторы: 147 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги:  180 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


загрузка...

П. Я. Попович - Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання

Просмотров: 7081

 • Анотація
 • Зміст
 • ЧАСТИНА І
 • РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
 • 1. 1. Роль аналізу для внутрішньовиробничого управління
 • 1. 2. Предмет, зміст і завдання аналізу
 • 1. 3. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками
 • 1.4. Методи і прийоми економічного аналізу
 • 1. 5. Етапи аналізу і його організація
 • 1. 6. Проектування організації економічного аналізу
 • 1. 7. Інформаційна база аналізу. Вимоги до інформації
 • 1. 8. Евристичні методи в аналізі
 • РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
 • 2.1. Аналіз попиту і пропозиції на продукцію та послуги підприємства
 • 2. 2. Ринкова рівновага й аналіз її зміни
 • 2. 3. Аналіз еластичності попиту і пропозиції на продукцію та послуги
 • РОЗДІЛ ІІІ АНАЛІЗ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ
 • 3. 1. Аналіз випуску продукції за асортиментом і складом продукції
 • 3. 2. Аналіз впливу структурних зрушень на обсяг продукції
 • 3. 3. Аналіз ритмічності випуску продукції
 • 3. 4. Аналіз якості продукції.
 • 3. 5. Аналіз збуту продукції, системи технічного обслуговування та ціноутворення
 • 3. 6. Аналіз рекламної роботи
 • 3. 7. Аналіз виконання договорів про поставку і реалізацію продукції
 • Розділ IV. Аналіз організаційно-технічного рівня виробничого процесу
 • Розділ V. Аналіз ресурсів підприємства
 • 5. 1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
 • 5. 2. Аналіз забезпеченості підприємства основними фондами й ефективності їх
 • 5. 3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності
 • РОЗДІЛ VІ. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇЇ
 • 6. 1. Мета, етапи і зміст аналізу
 • 6. 2. Виконання внутрішньовиробничого завдання і динаміка показників
 • 6. 3. Аналіз загальних чинників зміни собівартості за статтями
 • 6. 3. 1. Прямі матеріальні витрати
 • 6. 3. 2. Прямі трудові витрати
 • 6. 3. 3. Комплексні статті собівартості
 • 6. 4. Аналіз собівартості одиниці виробу
 • 6. 5. Аналіз резервів зниження собівартості
 • 6. 6. Аналіз собівартості продукції за стадіями життєвого циклу
 • Розділ VІІ. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ, ВИРУЧКИ І ПРИБУТКУ
 • 7. 1. Графічне зображення аналізу беззбитковості
 • 7. 2. Алгебраїчне вирішення
 • 7. 3. Аналіз беззбитковості і маржинальний дохід на одиницю продукції
 • 7. 4. Вплив зміни цін на продукцію
 • 7. 5. Вплив зміни постійних витрат
 • 7. 6. Вплив зміни змінних витрат
 • 7. 7. Аналіз покриття різних видів витрат при різних обсягах випуску
 • ЧАСТИНА ІІ
 • РОЗДІЛ І .АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
 • 1. 1. Інформаційні джерела аналізу.
 • 1. 2. Структурний аналіз активів і пасивів підприємств
 • 1. 3. Аналіз структури активів
 • 1. 4. Аналіз структури пасивів.
 • 1. 5. Аналіз фінансової стійкості
 • 1. 6. Аналіз платоспроможності і ліквідності
 • 1. 7. Аналіз забезпеченості запасів джерелами їх формування
 • 1. 8. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
 • 1. 9. Аналіз фінансового прогнозу (можливого банкрутства) підприємства
 • 1. 10. Аналіз оборотності запасів товарно-матеріальних цінностей
 • 1. 11. Оперативний економічний аналіз виробничих запасів
 • 1. 12. Перспективний аналіз виробничих запасів
 • 1. 13. Аналіз дебіторської заборгованості
 • 1. 14. Аналіз кредиторської заборгованості
 • 1. 15. Експрес-аналіз фінансового стану
 • 1. 16. Аналіз фінансових результатів
 • 1. 17. Аналіз розподілу прибутку
 • 1. 18. Аналіз використання підприємствами чистого прибутку
 • 1. 19. Аналіз рентабельності продукції
 • 1. 20. Аналіз грошових потоків
 • 1. 21. Аналіз платежів при торгівельних операціях
 • 1. 22. Аналіз фінансових операцій, що обмежують валютний ризик
 • 1. 23. Лізинг як форма поліпшення фінансового стану підприємств
 • 1. 24. Факторинг як нова високоефективна система поліпшення ліквідності
 • РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
 • 2. 1. Міжнародні розрахунки і вдосконалення валютно-фінансових відносин
 • 2. 2. Основні форми міжнародних розрахунків
 • 2. 3. Акредитивна й інкасова форми розрахунків
 • 2. 4. Валютно-фінансові умови зовнішньоторгових контрактів. Валютні
 • 2. 5. Шляхи вдосконалення валютно-фінансових відносин у
 • 2. 6. Аналіз якості виконання контрактних зобов’язань із закордонними
 • 2. 8. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг
 • 2. 9. Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту товарів
 • 2. 10. Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів
 • ЛИТЕРАТУРА


Похожие книги

П. Я. Попович - Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання

Дитрих Марлен - Размышления

ред. В. Автономова, О.Ананьина, Н. Макашеюй - История экономических учений

Alfred Marshall - Principles Of Economics

Бондин - Лекционные материалы по экономике


Навигация

Популярные книги